Wrażenia z CYBERSEC – II Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa

Dziękujemy wszystkim uczestnikom CYBERSEC, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać, wymienić się doświadczeniami oraz wstępnie zaplanować przyszłe wspólne działania. Byliśmy członkami CYBERSEC w ramach projektu CYBERSEC HUB Instytutu Kościuszki, organizatora całego przedsięwzięcia. Nasza obecność miała na celu wymianę doświadczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością w zakresie innowacyjnych technologii związanych z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa i ICT. Priorytetem dla nas były rozmowy z 7 firmami tworzącymi CYBERSEC ACCELERATOR, które sukcesywnie rozwijają innowacyjne usługi oraz produkty ICT, mające na celu wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 


Strategiczne spotkania i caseLAB dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Z wielką przyjemnością odpowiedzieliśmy na zaproszenie Dyrektora Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, Doroty Chybowskiej i wybraliśmy się do Szczecina, by spotkać się z przedstawicielami władz AM w osobie Prorektora ds. Nauki oraz z kierownictwem jednostek odpowiedzialnych za prawne, księgowe i rynkowe aspekty związane z transferem technologii i komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych. Przeprowadziliśmy również warsztaty z serii caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk Zarządzanie własnością intelektualną na uczelni wyższej na przykładzie dobrych praktyk INTECH PK.

Czytaj więcej


Zapraszamy na European Forum of Young Innovators

Zespół INTECH PK rekomenduje udział w European Forum of Young Innovators – EFYI’16 (24-25 października, Łódzki Park Naukowo-Technologiczny). Jesteśmy jednym z partnerów przedsięwzięcia koordynowanego przez Fundację Polska Innowacyjna. Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi innowatorami w UE. Inicjatywa ma również zachęcać do realizowania badań dla przemysłu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi oraz promocję współpracy międzynarodowej. Czytaj więcej


W przyszłość z optymizmem

Mijają właśnie 2 lata od rozpoczęcia działalności przez INTECH PK. Czas upłynął nam błyskawicznie. Dni wypełnione po brzegi kolejnymi zadaniami i spotkaniami nie pozwalały na chwilę przestoju. Jednak w tak szczególnym momencie warto pokusić się o chwilę refleksji i przyjrzeć się rezultatom naszej pracy.

Czytaj więcej


Piszą o nas w INN:Poland

Serwis INN Poland opublikował artykuł przybliżający naszą trwającą już ponad dwa lata działalność w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych powstających na Politechnice Krakowskiej. W tekście pod tytułem „Politechnika Krakowska wie, jak to się robi. Wreszcie badania mają szansę zarobić” przeczytać można o naszej efektywnej współpracy z uczelnią oraz jej jednostkami, naszych sukcesach, a także koordynowanych przez nas wydarzeniach, jak np. Dzień Wynalazków. Zachęcamy do lektury.


Debata obywatelska na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy

Zespół INTECH PK rekomenduje uczestnictwo w debacie obywatelskiej nt. przestrzeni kosmicznej dla Europy. Odbędzie się ona 10 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (Jasionka k. Rzeszowa). Tego dnia ponad 2000 osób będzie miało wyjątkową okazję wypowiedzieć się na temat wpływu eksploracji przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych na życie przeciętnego Europejczyka i życie przyszłych pokoleń.
Rejestracja do 4 września do 23.00.

Więcej szczegółów na stronie Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Sympozjum Urzędu Patentowego RP „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”

Urząd Patentowy RP, z którym mieliśmy przyjemność współpracować przy niejednym wydarzeniu, organizuje XII międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”. To ważna tematyka, dlatego nie zabraknie na nim zespołu INTECH PK. Z chęcią podyskutujemy o zarządzaniu innowacjami, funkcjonowaniu start-upów oraz działalności młodych przedsiębiorców.