W przyszłość z optymizmem

Mijają właśnie 2 lata od rozpoczęcia działalności przez INTECH PK. Czas upłynął nam błyskawicznie. Dni wypełnione po brzegi kolejnymi zadaniami i spotkaniami nie pozwalały na chwilę przestoju. Jednak w tak szczególnym momencie warto pokusić się o chwilę refleksji i przyjrzeć się rezultatom naszej pracy.

Na początek kilka słów o historii powstania naszej spółki. Jeszcze zanim została podpisana umowa założycielska spółki i złożony wniosek do KRS, na Politechnice Krakowskiej powstał specjalny zespół ekspertów. Wspólnie pracowaliśmy nad znalezieniem takiego modelu biznesowego spółki kapitałowej, który uwzględniałby uwarunkowania prawne i podatkowe podmiotu należącego do uczelni.

Kolejnym krokiem były nasze zakończone sukcesem starania o pozyskanie środków z Programu SPIN-TECH, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymana dotacja znacznie przyspieszyła prace nad powołaniem INTECH PK. Dzięki niej możliwe było m.in. przeprowadzenie analizy potencjału prac badawczych powstałych na uczelni pod kątem możliwości wprowadzenia ich na rynek.

Gdy zostały już położone tak stabilne fundamenty, nie pozostało nic innego jak tylko zacząć realizować naszą misję. INTECH PK oficjalnie rozpoczął działalność 25 lipca 2014 roku z chwilą podpisania umowy założycielskiej.

 

Priorytet: komercjalizacja

Najważniejszym wyzwaniem, do którego przede wszystkim został powołany INTECH PK, jest komercjalizacja wyników badań naukowców Politechniki Krakowskiej, w szczególności poprzez spółki portfelowe. Dzięki konsekwentnie realizowanej założonej strategii, już po 10 miesiącach powołaliśmy pierwszą w historii uczelni spółkę technologiczną (spin-off) – AlSiTech sp. z o.o., a 12 miesięcy później mogliśmy świętować już powołanie drugiej spółki – FlexAndRobust Systems sp. z o.o. W obu wypadkach kluczowe było kompleksowe wsparcie, jakie zaoferowaliśmy naukowcom z Politechniki: począwszy od szczegółowych analiz rynku, przez doradztwo w zakresie własności intelektualnej, aż na zaprezentowaniu optymalnego modelu spółki kończąc. Wierzę, że stosowane przez nas podejście nie tylko stało się naszą zawodową wizytówką, ale i metodą, dzięki której stopniowo przekonujemy naukowe środowisko do współpracy w zakresie komercjalizacji.

 

Cały wachlarz działań

Przez te dwa lata nie ograniczaliśmy się wyłącznie do komercjalizacji. Proces przekuwania rozwiązań technologicznych na spółki oraz ich produkty i usługi należy do złożonych. Wymaga również długofalowych działań. Jednym z elementów strategii INTECH PK jest polityka zbliżania świata naukowców oraz przedsiębiorców. Na swoim koncie mamy już m.in. organizację dwóch edycji Dnia Wynalazków. To wydarzenie, do koordynacji którego zapraszamy całe politechniczne środowisko. Jego głównym celem jest zaprezentowanie szerokiemu gronu inwestorów najciekawszych rozwiązań powstających w laboratoriach Politechniki Krakowskiej. Współorganizowaliśmy również m.in. takie wydarzenia jak Polsko-Amerykański Most Innowacji oraz Design Thinking Week.

 

W doborowym gronie

Oczywiście, nie byłoby tych wszystkich sukcesów, gdyby nie współdziałanie z naszymi partnerami. Od samego początku stawiamy na budowanie trwałych więzi, dzięki którym sami możemy więcej. Najważniejszym partnerem jest niewątpliwie Politechnika Krakowska. Życzliwość Rektorów i zaufanie, jakim obdarzyli nas naukowcy z PK była inspirującym bodźcem do działania. Równie ważna była współpraca z wieloma instytucjami z politechnicznego środowiska. Partnerów do realizacji statutowych zadań INTECH PK poszukujemy również poza uczelnianymi murami. Dzięki bliskim relacjom z wiarygodnymi inwestorami, jesteśmy w stanie zaoferować twórcom technologii ciekawe i perspektywiczne sposoby na komercjalizację ich rozwiązań. Podobne znaczenie ma także nasze uczestnictwo w prestiżowych stowarzyszeniach, jak chociażby członkostwo w South Poland Cleantech Cluster.

 

Co za rok?

Trzeci rok działalności rozpoczynamy z optymizmem. Po części wynika on z doświadczenia, które zdobyliśmy do tej pory. Mówiąc krótko, we know how. Wiemy, jak współpracować z naukowcami. Wiemy, jak rozmawiać z inwestorami. Wiemy, jak promować nowatorskie rozwiązania. Każdego, kto chciałby się o tym przekonać, serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Izabela Paluch

Prezes zarządu INTECH PK