Szkolenie dot. oceny potencjału komercyjnego technologii

Krzysztof Oleksy zrealizował dla pracowników Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki szkolenie pn. „Ocena technologii w oparciu o metodę Quicklook”. Było to kolejne ze szkoleniowych wydarzeń przeprowadzonych przez zespół INTECH PK w zakresie komercjalizacji technologii.

 

 


Warsztaty dla uczestników konkursu KOKOS

Izabela Paluch przeprowadziła szkolenia on-line „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii oraz ekosystem współpracy nauka-biznes z uwzględnieniem roli akademickich start-upów” dla studentek i studentów.
KOKOS to skrót od KOnkurs KOnstrukcji Studenckich. Jest to projekt organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, działające przy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica w Krakowie. Fundamentalną ideą konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów, mających nieszablonowe pomysły, a także wprowadzeniu ich w środowisko młodych przedsiębiorców. 
Patronem konkursu jest Rektor Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Andrzej Białkiewicz. INTECH PK jest partnerem konkursu.

Szkolenia dla kadry Politechniki Krakowskiej

Izabela Paluch, prezes INTECH PK, dzieliła się swoją wiedzą z pracownikami Politechniki Krakowskiej. Szkolenia prowadzone w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0 pt. „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – planowanie prac B+R pod kątem współpracy z otoczeniem gospodarczym” odbyły się 10 oraz 18 marca. Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie w podnoszeniu swoich kwalifikacji to jedna z kluczowych działalności INTECH PK.