Izabela Paluch ponownie prezesem INTECH PK

W poniedziałek 29 czerwca Pani Izabela Paluch została po raz trzeci wybrana na prezesa zarządu INTECH PK. Jak podkreślił na Zgromadzeniu Wspólników rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki profesor Jan Kazior, ten wybór jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy Izabeli Paluch na rzecz INTECH PK oraz uczelni.

Izabela Paluch może pochwalić się ponad 30-letnim stażem pracy, z czego 10 lat spędziła pracując na Politechnice Krakowskiej właśnie i specjalizując się w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Z powodzeniem zrealizowała wiele projektów: zarówno komercyjnych, jak i na rzecz społeczności politechnicznej. Czytaj więcej