Warsztaty z Krzysztofem Oleksym

Krzysztof Oleksy, nasz specjalista ds. transferu technologii, poprowadzi warsztat „Ocena potencjału innowacyjnego technologii oraz jej wartości rynkowej”. Spotkanie jest przeznaczone dla absolwentów i uczestników projektu Innovation Coach.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej z weryfikacją i ewaluacją portfela projektów B+R pod kątem ich komercjalizacji.

Program warsztatu obejmuje:

  • wprowadzenie do tematyki oceny rynkowej technologii
  • omówienie metodologii, narzędzi oraz poszczególnych etapów ewaluacji
  • praktyczne zastosowania – przykładowe case’y
  • analiza przypadku
  • dyskusja, pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia