ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Asysta w zakładaniu i prowadzeniu spółek technologicznych, w szczególności z udziałem rozwiązań opracowanych na uczelni (spin-off)

Pomagamy naukowcom, przedsiębiorcom i inwestorom w zakładaniu spółek (osobowych lub kapitałowych) zajmujących się rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych technologii.

Planujemy ścieżki komercjalizacji dla rozwiązań technologicznych opracowanych na uczelni („z laboratorium na rynek”). Dbamy o zgodność zawieranych umów z odpowiednimi regulacjami prawno-podatkowymi, a w przypadku spółek z udziałem uczelni również z przepisami wewnętrznymi i regulaminami danej jednostki naukowej.

Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i opracowujemy optymalny dla danego rozwiązania model działalności – funkcjonowania i finansowania spółki.

Nasza asysta obejmuje:

  • przygotowanie modelu spółki
  • analizę aspektów prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
  • zarządzanie własnością intelektualną
  • wsparcie w pozyskaniu partnerów do współpracy (twórcy technologii, partnerzy przemysłowi, inwestorzy, specjaliści branżowi)
  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów (w tym umowy spółki)
  • wspieranie i prowadzenie czynności obejmujących wniesienie wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych (aportów)
  • po zarejestrowaniu – pomoc w bieżącej działalności