W czym możemy Ci pomóc?

oferta_ikony_zakladanie

Zakładanie spółek

Asysta w zakładaniu i prowadzeniu spółek technologicznych, w szczególności z udziałem rozwiązań opracowanych na uczelni (spin-off).

oferta_ikony_posrednioctwo

Pośrednictwo

Kojarzenie partnerów biznesowych, finansowych, naukowych i technologicznych do przedsięwzięć związanych z wdrażaniem wyników B+R.

oferta_ikony_uslugi

Usługi eksperckie i doradcze

Konsultacje eksperckie i doradztwo techniczne, w szczególności w zakresie wdrażania technologii i zarządzania własnością intelektualną.

oferta_ikony_analizy

Analizy rynkowe

Sporządzanie raportów i analiz rynkowych dotyczących nowych technologii oraz związanych z nimi produktów i usług.

oferta_ikony_szkolenia

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy, modeli biznesowych, myślenia projektowego.

oferta_ikony_zarzadzanie

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami zleconymi przez podmioty zewnętrzne, w szczególności z udziałem zespołów badawczych i laboratoriów Politechniki Krakowskiej.