POŚREDNICTWO

Kojarzenie partnerów biznesowych, finansowych, naukowych i technologicznych do przedsięwzięć związanych z wdrażaniem wyników B+R

Poprzez usługi pośrednictwa pragniemy przyczyniać się do rozwoju i sukcesów naszych klientów – naukowców, przedsiębiorców, inwestorów. Dzięki oferowanemu wsparciu w wybranych procesach biznesowych będą mogli zwiększyć swoją konkurencyjność, wzmocnić wizerunek i stać się cenionym partnerem rynkowym.
Korzystamy z własnej sieci kontaktów, zbudowanej na bazie aktywnej działalności w środowisku inwestorów, naukowców oraz przedsiębiorców. Działamy globalnie dysponujemy dostępem do rynku międzynarodowego.

Jako organizator i pośrednik proponujemy:

 • wyszukiwanie i kojarzenie partnerów do wspólnej działalności
 • pomoc dla wynalazców i twórców technologii w pozyskaniu finansowania dla rozwoju projektów
 • tworzenie list podmiotów działających w wybranych branżach na rynku krajowym lub zagranicznym
 • zwracanie się z ofertami do wybranych partnerów
 • umawianie spotkań indywidualnych w celu przedstawienia szczegółowej oferty i doprowadzenia do rozpoczęcia współpracy (pomoc logistyczna, organizacyjna)
 • pośrednictwo w transakcjach związanych z prawami własności intelektualnej (kupno, sprzedaż, licencja)
 • negocjacje kontraktów i warunków umów handlowych
 • reprezentowanie lub działanie jako pełnomocnik
 • promocję nowych marek, technologii, produktów i usług
 • organizację wystaw i uczestnictwa w targach
 • organizację i obsługę delegacji