HISTORIA

Powstanie spółki INTECH PK związane jest z potrzebą usprawnienia komunikacji między środowiskiem naukowym reprezentowanym przez twórców technologii na Politechnice Krakowskiej, a gospodarczym, reprezentowanym przez przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych współpracą technologiczną z uczelnią.

Historia tworzenia koncepcji organizacyjnej spółki sięga roku 2012 i nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz 1365 z późniejszymi zmianami). Umożliwiła ona uczelniom technicznym powoływanie spółek celowych, jako podmiotów oferujących możliwość komercjalizacji rozwiązań, czyli ich udostępnienia dla rynkowych zastosowań poprzez spółki technologiczne tzw. spin-off.

W 2013 roku J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej desygnował zespół, którego zadaniem było wypracowanie koncepcji organizacyjnej spółki celowej. W czerwcu 2014 roku Senat Politechniki Krakowskiej w oparciu o projekt przedstawiony przez ww. zespół, podjął uchwałę o powołaniu spółki.

INTECH PK sp. z o.o. została powołana umową z dnia 25 lipca 2014 roku jako spółka prawa handlowego.

W 2015 roku spółka INTECH PK jako główny udziałowiec weszła do pierwszego w historii Politechniki Krakowskiej spin-offa technologicznego ALSITECH sp. z o.o.

W 2016 r. spółka INTECH PK została udziałowcem spin-offa FlexAndRobust Systems sp. z o.o. oraz klastra South Poland Cleantech Cluster sp. z o.o.

W ramach Programu SPIN-TECH współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółka INTECH PK realizuje projekt pn. „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. – efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej” (projekt realizowany w latach 2015-2017).