NASZE SUKCESY

Komercjalizacja wyników B+R i zakładanie spółek technologicznych

 • AlSiTech sp. z o.o.

W ramach komercjalizacji pośredniej (aport technologii) założyliśmy pierwszą w historii Politechniki Krakowskiej spółkę spin-off. Dzięki bliskiej współpracy z twórcami technologii (naukowcami PK), powołaliśmy spółkę, która z powodzeniem oferuje nowatorską technologię masy geopolimerowej, służącą do zastosowań budowlanych. Geopolimery pozwalają m.in. na stworzenie materiałów budowlanych o lepszych parametrach fizykochemicznych niż standardowe betonowe odpowiedniki.

Więcej informacji o powołaniu AlSiTech: Pierwszy spin-off na Politechnice Krakowskiej

Oficjalna strona spółki: alsitech.pl

 • FlexAndRobust Systems sp. z o.o.

Drugi spin-off powołany przez nas przy Politechnice Krakowskiej wspólnie z twórcami technologii. Spółka wdraża przełomowe technologie produkcji polimerowych złącz podatnych, które ze względu na swoją konstrukcję mogą być wykorzystywane do naprawy oraz konserwacji konstrukcji budowlanych. Złącza posłużą także do zapobiegania deformacji konstrukcji narażonych na szkody komunikacyjne, górnicze, sejsmiczne lub osuwiskowe.

Więcej informacji o powołaniu FAR Systems: Dobra passa INTECH PK: kolejny spin-off powołany na Politechnice Krakowskiej

 • Orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym

Przykład komercjalizacji bezpośredniej, w ramach której komercyjnemu partnerowi, firmie Med Galicja (wiodący dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce) uczelnia udzieliła wyłącznej licencji na wykorzystanie nowatorskiego rozwiązania opracowanego przez naukowców Politechniki Krakowskiej. Opatentowano urządzenie służące do skutecznej rehabilitacji osób z porażeniem kończyn dolnych. Jego istotną zaletą jest możliwość obniżki kosztów produkcji ortez tego typu.

 • AquaBeeTech

Zespół INTECH PK – prezes Izabela Paluch oraz Krzysztof Oleksy – był odpowiedzialny za prace związane z optymalizacją procesów biznesowych, analizą planu rzeczowo-finansowego oraz obsługą procesu rejestracji spółki. INTECH PK wspiera AquaBeeTech w działaniach promocyjnych i wizerunkowych oraz pracach nad pozyskaniem środków na rozwój spółki. Prototyp urządzenia wykonany został w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Komercjalizacja technologii jest wynikiem wsparcia w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szkolenia

 • caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk

W oparciu o metodologię Design Thinking oraz Business Model Canvas wypracowaliśmy autorski model szkoleń: caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk. Warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom, jak we współpracy z ekspertami biznesowymi wypracować  innowacyjne rozwiązania rynkowe (koncepcje przyszłych produktów i usług lub ulepszenie istniejących) w oparciu o realne przypadki biznesowe.

Wydarzenia

 • Dzień Wynalazków

Ponadregionalne wydarzenie, które zorganizowaliśmy z myślą o promocji Małopolski jako miejsca szczególnie sprzyjającego wynalazcom i przedsiębiorcom. Pojemna formuła Dnia Wynalazków obejmowała wystawę oraz pokazy najciekawszych innowacji technologicznych i społecznych z politechnicznych uczelni, panele dyskusyjne, warsztaty caseLAB, a także networking między naukowcami, przedsiębiorcami oraz inwestorami.

Rangę wydarzenia dodatkowo podnosiły liczne prestiżowe patronaty, w tym m.in. patronat Rektora Politechniki Krakowskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.

O przebiegu Dniu Wynalazków informowały m.in. następujące media:

 1. Dziennik Polski, Od skanerów po rakiety. Dzieła polskich wynalazców
 2. Gazeta Wyborcza, Dzień Wynalazków na Politechnice Krakowskiej
 3. Serwis LoveKrakow, Dzień Wynalazków na PK
 • PAMI (Polsko-Amerykański Most Innowacji)

Do współorganizacji tego międzynarodowego wydarzenia zostaliśmy zaproszeni przez jednego z naszych partnerów, Fundację Laboratorium Innowacyjności i Kreatywności. Celem imprezy była wymiana dobrych praktyk z obszaru nowych technologii, a także ich adaptacja do polskiego ekosystemu innowacji. Jednym z naszych zadań było umożliwienie uczelnianej społeczności spotkań z Johnem Spence’m – cenionym na całym świecie doradcą, strategiem i konsultantem biznesu.

 • Design Thinking Week

Byliśmy jednym ze współorganizatorów krakowskiej części ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week 2015. Wspólnie z pozostałymi partnerami działaliśmy na rzecz promocji i wdrażania narzędzi związanych z myśleniem projektowym oraz zespołami interdyscyplinarnymi. Przeprowadziliśmy również sesję warsztatową caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk.