Zorganizowaliśmy spotkanie Spółek Celowych

19 stycznia 2023 r. na Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie prezesów i przedstawicieli spółek celowych zrzeszonych w ramach ogólnopolskiego Porozumienia Spółek Celowych (PSC). Mieliśmy przyjemność być organizatorami tego wydarzenia.

 W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółek w świetle bieżących zmian w KSH, roli spółek celowych i możliwości realizacji wspólnych projektów służących naszym uczelniom. Czytaj więcej