Zorganizowaliśmy spotkanie Spółek Celowych

19 stycznia 2023 r. na Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie prezesów i przedstawicieli spółek celowych zrzeszonych w ramach ogólnopolskiego Porozumienia Spółek Celowych (PSC). Mieliśmy przyjemność być organizatorami tego wydarzenia.

 W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółek w świetle bieżących zmian w KSH, roli spółek celowych i możliwości realizacji wspólnych projektów służących naszym uczelniom.

Uczestnicy wzięli udział w dedykowanym szkoleniu pt. „Aspekty prawne działalności spółek celowych uczelni wyższych” prowadzonym przez mec. Jakuba Szkutnika z Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik.

Spotkanie, którego celem było poszerzanie wiedzy i integracja środowiska, było jednocześnie doskonałą okazją do przedstawienia osiągnięć Politechniki Krakowskiej w dziedzinie transferu innowacji oraz promocji uczelni, jako miejsca służącego rozwojowi inicjatyw realizowanych przez spółkę celową oraz spółki spin-off, czego dowodem może być dotychczasowy bogaty dorobek INTECH PK.

Z uczestnikami spotkania spotkał się Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który podkreślił znaczącą rolę INTECH PK w ekosystemie komercjalizacji wiedzy na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i z uznaniem odniósł się do działalności prowadzonej przez spółką celową na rzecz współpracy z otoczeniem gospodarczym. Rektor zwrócił jednocześnie uwagę na to, że misja PSC i aktywność jego członków bardzo pozytywnie wpisuje się w działania nakierowane na wzmocnienie więzi polskiego środowiska akademickiego, wskazując również jako przykład styczniowe noworoczne spotkanie na Politechnice Krakowskiej przedstawicieli Szkół Doktorskich Polskich Uczelni Technicznych.

PSC skupia obecnie 29 spółek celowych działających przy uczelniach i instytutach badawczych. Inicjatywa PSC została zainicjowana w 2014 r., w tym samym roku powstała spółka INTECH PK sp. z o.o., która przyłączyła się do grona pierwszych założycieli Porozumienia.

Uczestnicy:

 

Zdjęcia: Jan Zych