ANALIZY RYNKOWE

Sporządzanie raportów i analiz rynkowych dotyczących nowych technologii oraz związanych z nimi produktów i usług

Celem przeprowadzanych przez nas analiz jest tworzenie przesłanek do podejmowania korzystnych i trafnych decyzji biznesowych.
Zbieramy informacje dotyczące zjawisk rynkowych, analizujemy i interpretujemy zebrane dane oraz badamy potencjalne szanse i ryzyka planowanych przedsięwzięć.

Oferowane przez nas usługi obejmują:

  • analizy potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań i patentów
  • analizy wybranych segmentów rynku pod kątem m.in. kluczowych dostawców i odbiorców, konkurencyjnych produktów lub usług i ich dostawców, ścieżki wprowadzenia produktów lub usług na rynek
  • wyceny wartości praw własności intelektualnej
  • badanie stanu techniki
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej, znaku towarowego, wzoru przemysłowego
  • analizy ryzyka naruszenia praw wyłącznych osób trzecich