Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska to innowacyjna i przedsiębiorcza uczelnia, realizująca na równych prawach misję edukacyjną i badawczą w połączeniu z transferem technologii do gospodarki.
Jest regularnie odnotowywana jest w prestiżowych międzynarodowych rankingach. W 2016 roku Politechnika Krakowska znalazła się wśród 100 najlepszych uczelni z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej, jako czwarta polska uczelnia techniczna w światowym rankingu edukacyjnym QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia (EECA).
Obecnie kształci się tu prawie 17 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej znajduje się 25 kierunków I stopnia na 8 wydziałach:

Tak duży wybór oznacza różnorodność dostępnych ścieżek edukacyjnych, stawianie czoła wyzwaniom współczesnego świata oraz studiowanie pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.
Naukowcy Politechniki Krakowskiej nieustannie pracują nad nowymi wynalazkami, które mają duży potencjał wdrożeniowy. Wielu spośród prawie 1200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają utrzymać uczelni wiodącą pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.
Na uczelni z sukcesami realizowanych jest wiele inicjatyw z udziałem partnerów przemysłowych. Współpraca z podmiotami gospodarczymi realizowana jest przede wszystkim poprzez wspólne projekty naukowo-badawcze, doradztwo eksperckie, projekty edukacyjne, specjalistyczne seminaria i szkolenia oraz organizację praktyk studenckich i programów zatrudnienia dla absolwentów Politechniki Krakowskiej.

Więcej o Politechnice Krakowskiej na stronie www.pk.edu.pl