ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami zleconymi przez podmioty zewnętrzne, w szczególności z udziałem zespołów badawczych i laboratoriów Politechniki Krakowskiej

Koordynujemy projekty badawczo-wdrożeniowe o potencje aplikacyjnym oraz pozostałe projekty komercyjne powierzone nam przez naszych partnerów i podmioty zewnętrzne.

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy:

  • tworzenie zespołu projektowego
  • utrzymanie komunikacji między członkami zespołu
  • przygotowanie harmonogramu i budżetu
  • prowadzenie czynności operacyjnych
  • bieżącą weryfikację pod kątem kluczowych zdarzeń rynkowych
  • nadzór finansowy i kontrolę optymalizacji użycia zasobów
  • przygotowanie ewaluacji projektu na każdym etapie jego realizacji