intech_logo_z_obrazkow

INTECH PK Sp. z o.o.

Jesteśmy spółką celową Politechniki Krakowskiej.

Działamy w branży innowacyjnych technologii.
Zarządzamy powierzonymi nam prawami własności intelektualnej.
Budujemy relacje biznes-nauka.
Wspieramy innowacje społeczne.

Działamy na rzecz naukowców i twórców technologii.

Konsekwentnie pomagamy naukowcom z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą przekształcenia wyników swoich badań w produkty i usługi rynkowe. Pomagamy twórcom innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Działamy na rzecz przedsiębiorców i inwestorów.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie konkurencyjności polskich firm. Pomagamy przedsiębiorcom zainteresowanym dostępem do kluczowych technologii i inwestorom stawiającym na rozwój firm, które czerpią zyski z innowacji.

Głównym obszarem naszej działalności jest komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych.

W szczególności zajmujemy się komercjalizacją poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off. Wspieramy również w licencjonowaniu lub przekazywaniu praw do technologii partnerom przemysłowym. Współpracujemy z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a w ramach prowadzonych przez nas działań oferujemy dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach wdrożeniowych, nakierowanych na wykorzystanie potencjału uczelni do rozwiązywania potrzeb rynkowych.

Nasze wiodące branże to:

  • Nowoczesne materiały
  • Budownictwo
  • Architektura
  • Ochrona środowiska
  • Energetyka
  • Teleinformatyka

Współpraca i networking.

Wierzymy, że działając wspólnie możemy osiągnąć więcej niż samemu. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, funduszami kapitałowymi, fundacjami i klastrami oraz wiodącymi instytucjami wspierającymi proces komercjalizacji rozwiązań na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i w kontaktach z otoczeniem rynkowym koncentrujemy się na tworzeniu partnerskich, długotrwałych więzi. Na Politechnice Krakowskiej organizujemy Dzień Wynalazków – wydarzenie adresowane do przedsiębiorców i inwestorów, promujące osiągnięcia, wiedzę oraz doświadczenie twórców technologii. Bierzemy udział w organizacji inicjatyw branżowych takich jak: Design Thinking Week, PAMI – Polsko-Amerykański Most Innowacji, Innovation Ecosystems.

Dzielimy się wiedzą.

Oferujemy profesjonalne i fachowe doradztwo. Wspieramy w poszukiwaniu nowych rozwiązań poprzez szkolenia i organizację praktycznych warsztatów opartych o autorski program caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk.

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją do działania, wiedzą ekspercką i doświadczeniem zawodowym.

Wszyscy członkowie naszego zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą kompetencje oraz umiejętności. Mamy pewność, że do każdego wyzwania możemy podejść profesjonalnie, skutecznie poszukując optymalnych rozwiązań i dostosowując nasze działania do potrzeb klientów.

Chcemy być postrzegani jako stabilny, godny zaufania partner.

Naszym głównym atutem jest kompetentny i odpowiedzialny zespół, dbałość o rozwój i współpracę, szacunek dla naszych klientów, partnerów oraz lokalnej społeczności. Poważnie podchodzimy do wartości reprezentowanych przez markę Politechniki Krakowskiej i nigdy nie zapominamy o obowiązującym nas dziedzictwie Uczelni.