caseLAB na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Przeprowadziliśmy kolejne warsztaty „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”. Tym razem gościliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wspieraliśmy studentów w pracach nad stworzeniem przełomowego rozwiązania dla amatorów eksploracji szlaków górskich. Liczymy, że wspólna praca nad modelem biznesowym rozwiązania pomoże studentom zmaterializować ich koncepcję i ukierunkuje prace nad jej rozwojem. Czytaj więcej


6. warsztaty dla start-upów

W imieniu South Poland Cleantech Cluster do wszystkich start-upów kierujemy zaproszenie uczestnictwa w 6. już warsztatach skierowanych do młodych, pełnych nowatorskich pomysłów przedsiębiorców. Warsztaty odbędą się w czwartek 15 grudnia. Program wydarzenia oraz udział ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość zdobycia praktycznej wiedzy. Wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów można znaleźć tutaj.


Udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka i Przemysł

W piątek 9 grudnia na zaproszenie Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej uczestniczyliśmy w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka i Przemysł.
Wiceprezes spółki Krzysztof Oleksy zaprezentował uczestnikom ofertę współpracy adresowaną do studentów i doktorantów uczelni wyższych w zakresie wdrażania wyników badań młodych naukowców.
Z okazji Konferencji, zarówno studentom, jak i doktorantom życzymy wielu sukcesów na początku ich kariery naukowej. Liczymy, że już wkrótce pojawi się jeszcze więcej możliwości stałej współpracy między doktorantami i studentami a INTECH PK.


Dobre praktyki INTECH PK opisane

W publikacji Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych znalazł się tekst autorstwa wiceprezesa INTECH PK, Krzysztofa Oleksego poświęcony jednemu z sukcesów INTECH PK, czyli utworzeniu spin-offa FlexAndRobust Systems. Opisana przez Krzysztofa Oleksego komercjalizacja znalazła się w gronie kilkunastu modelowo zrealizowanych przykładów wprowadzenia na rynek naukowych rozwiązań opracowanych na polskich uczelniach. Publikacja jest częścią zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji. Jej wydawcą, a zarazem koordynatorem zadania jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.


Finisz Girls go start-up Academy!

Właśnie zakończył się projekt Girls go start-up Academy, w którym przebojowe młode wynalazczynie pod okiem uznanych ekspertek realizowały swoje pomysły na start-upy. Wśród grona mentorek znalazła się oczywiście prezes INTECH PK Izabela Paluch, wspierająca aż dwa kreatywne przedsięwzięcia. Pierwsze z nich to Laboratorium Architektury 60+, opracowany przez Agnieszkę Labus, druge to studencki satelita PW-SAT2, tworzony przez Innę Uwarową oraz jej zespół.
O wszystkich przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Girls go start-up Academy można przeczytać tutaj. Poniżej zamieszczamy opis przedsięwzięć, przy których pracowała Izabela Paluch.

Czytaj więcej


Zapraszamy na Konferencję Nauka i Przemysł

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej już po raz dziewiąty organizuje ogólnopolską konferencję Nauka i Przemysł. To wydarzenie poświęcone komercjalizacji badań naukowych oraz transferowi technologii z jednostek naukowych do biznesu, produkcji i przemysłu. Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do współuczestnictwa w konferencji. W ramach współpracy, wiceprezes INTECH PK Krzysztof Oleksy przybliży doktorantom i młodym naukowcom oferowane im przez INTECH PK możliwości komercjalizacji wynalazków.