Dobre praktyki INTECH PK opisane

W publikacji Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych znalazł się tekst autorstwa wiceprezesa INTECH PK, Krzysztofa Oleksego poświęcony jednemu z sukcesów INTECH PK, czyli utworzeniu spin-offa FlexAndRobust Systems. Opisana przez Krzysztofa Oleksego komercjalizacja znalazła się w gronie kilkunastu modelowo zrealizowanych przykładów wprowadzenia na rynek naukowych rozwiązań opracowanych na polskich uczelniach. Publikacja jest częścią zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji. Jej wydawcą, a zarazem koordynatorem zadania jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.