NASZA MISJA

Jako lider w dziedzinie komercjalizacji wiedzy wspieramy innowacje technologiczne i społeczne.

NASZA WIZJA

Dążymy do tego, aby wejść do grona polskich liderów w dziedzinie komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych pochodzących z uczelni technicznych.

Rolę lidera traktujemy jako zobowiązanie dla tworzenia unikalnej wartości rynkowej innowacyjnych technologii i związanych z nimi produktów i usług.

NASZE CELE

Wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia dla ciągłego rozwoju i stałego wzrostu spółki z uwzględnieniem potrzeb klientów, partnerów, pracowników i wszystkich instytucji tworzących ekosystem innowacji.

Osiąganie korzyści i dochodów z działalności dla wspierania rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do zastosowań rynkowych.

Tworzenie trwałych relacji i współpracy miedzy sferą nauki i gospodarki.