Sympozjum SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020 – Pandemic Accelerated Digital Transformation

W dniach 21-23 października przedstawiciele INTECH PK uczestniczyli w międzynarodowym sympozjum on-line SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020 – Pandemic Accelerated Digital Transformation.
Przedmiotem sesji były takie zagadnienia, jak Mixed Reality, AI, IoT, Big Data, energia, klimat, transport, inteligentne miasta, Fintech, ochrona zdrowia. W sympozjum uczestniczyli rektorzy akademickich szkół polskich, którzy wspólnie z międzynarodowymi ekspertami poruszali temat integracji i konsolidacji uczelni oraz edukacji i komunikacji w trakcie i po pandemii Covid-19.
Wśród wielu wybitnych reprezentantów środowisk biznesowych, naukowych, instytucji otoczenia biznesu i agend rządowych ze szczególnym zainteresowaniem i sympatią odnotowaliśmy obecność rektora naszej uczelni Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz naszych przyjaciół – mentorów i znajomych z pobytu na Uniwersytecie Stanforda: Piotr Moncarz, Paul Marca, Mark Chandler, Jerzy Okriszewski, Mariusz Tomaka.
US-Polish Trade Council – dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w tym przedsięwzięciu!