Umacniamy swoją pozycję jako wykonawca prac B+R

Po realizacji 3 projektów przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” i wykonaniu 4 projektów w ramach bonów na innowacje (na łączną sumę ok. 1,5 mln zł), spółka celowa Politechniki Krakowskiej w tym roku realizuje 3 nowe projekty badawcze na rzecz przemysłu.
Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą ze spółką INTECH PK i ekosystemem innowacji na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.