Finał konkursu „Studencki Design”

Właśnie dobiegł końca ciekawy i inspirujący projekt „Studencki Design”. To realizowana w okresie luty–marzec br. w formule konkursu inicjatywa powstała w wyniku współpracy trzech podmiotów: firmy Oknoplast sp. z o.o. – wiodącego europejskiego producenta stolarki otworowej, Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. oraz INTECH PK sp. z o.o. – spółki celowej Politechniki Krakowskiej.

Celem konkursu było zaprojektowanie wzorniczych drzwi wejściowych, gdzie jedynym ograniczeniem była kreatywność uczestników. Z wyzwaniem tym następnie zmierzyły się trzy grupy studenckie z Politechniki Krakowskiej oraz dwie z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Podczas swoich prac, młodzi projektanci mieli zapewnione pełne wsparcie marketingowe i techniczne ze strony organizatorów konkursu oraz odbywali konsultacje produktowe z pracownikami firmy Oknoplast. Zespoły z Politechniki Krakowskiej poza wsparciem ze strony INTECH PK miały również zapewniony merytoryczny nadzór nad jakością prac ze strony mgr. sztuki Michała Maciukiewicza z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Wydziału Mechanicznego. Wszytko odbywało się w trybie on-line z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej.

Stworzone w ramach współpracy projekty okazały się tak dobre, że Oknoplast wyróżnił wszystkie prace i umieścił je w swoim portfolio planów wdrożeniowych. Gratulujemy wszystkim laureatom, a w szczególności studentkom Politechniki Krakowskiej tworzącym trzy spośród pięciu zespołów uczestniczących w projekcie „Studencki Design”:

  • OUTLINE Magdalena Kaleta, Kamila Kotnis, Paulina Krajewska,
  • DECORTA – Klaudia Mika, Julia Mroczkowska, Joanna Staniszewska,
  • O2PLAST – Paula Sikora, Angelika Walas, Karolina Wysocka.

Konkurs „Studencki Design” jest przykładem trendu rynkowego, w którym studenci biorą aktywny udział we współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia z kolei umożliwia im rozwój talentów i zdobywanie doświadczeń poprzez realizację projektów w ścisłej współpracy nie tylko z opiekunem naukowym, ale również z przedsiębiorcą. INTECH PK, jako podmiot działający na rzecz uczelni i zainteresowany stwarzaniem środowisku Politechniki jak najszerszych możliwości rozwoju, zamierza wykorzystać doświadczenia z tego projektu przy kolejnych podobnych przedsięwzięciach”.

Projekt „Studencki Design” jest również przykładem udanej współpracy spółek celowych wchodzących w skład ogólnopolskiego Porozumienia Spółek Celowych, które zrzesza 30 podmiotów i aktywnie działa na rzecz komercjalizacji wiedzy oraz budowania relacji między nauką, a gospodarką. 

 

Nowoczesna diagnostyka elektrycznych maszyn wirujących

Termin: czerwiec 2016 – listopad 2019

Do przeprowadzenia diagnostyki stanu silników przez małą firmę świadczącą usługi na rzecz energetyki i przemysłu ciężkiego, konieczne było wyłączenie urządzeń oraz przetransportowanie ich do laboratorium. Oznaczało to konieczność zatrzymania procesów technologicznych  i generowało ryzyko uszkodzenia silnika podczas transportu. Dodatkowo, tradycyjne metody pomiarowe stwarzały niebezpieczeństwo dla pracowników odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

Opracowano prototyp mobilnego urządzenia pomiarowego, który służy do szybkiej wstępnej oceny stanu wirnika silnika. Został on wyposażony w cewkę pomiarową, filtr dolnoprzepustowy z dzielnikiem napięcia sygnału pomiarowego i dedykowany przyrząd rejestrujący z pamięcią.

Do użytku oddano poręczne i łatwe do transportu urządzenie, zabezpieczone w wodoszczelną pokrywę, które służy do szybkiej weryfikacji stanu technicznego maszyn i ich ewentualnej kwalifikacji do bardziej zaawansowanych testów. Dedykowane oprogramowanie umożliwia operatorowi sprawdzenie wyników pomiaru on-line co znacznie obniża koszty i podnosi funkcjonalność systemu.

 

Polimery niezawodnym materiałem dla budowlanych konstrukcji

Termin: styczeń – czerwiec 2016

Naturalne procesy starzenia się czy też niemożliwe do opanowania zjawiska występujące na terenach aktywnych (np. trzęsienia ziemi) mają destrukcyjny wpływ na konstrukcje budowlane. Osłabiają je, a w najgorszych wypadkach po prostu niszczą. Remont takiej konstrukcji jest problematyczny, gdyż trudno o zastosowanie materiałów budowlanych zapewniających trwałe posadowienie naprawianego obiektu. Z tego samego powodu, tworzenie nowych konstrukcji w miejscach narażonych na destrukcyjne działanie sił naturalnych, było ryzykowne.

Powołany na Politechnice Krakowskiej spin-off FlexAndRobust System zaproponował nowatorską metodę zastosowania polimerowych złączy podatnych do wzmocnienia konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu lub osłabieniu. Złącza służą także do zapobiegania przyszłym deformacjom konstrukcji narażonych na szkody komunikacyjne, górnicze, sejsmiczne lub osuwiskowe.

Zespół FlexAndRobust System wypracował rozwiązanie oparte na polimerowych złączach podatnych, służące do przenoszenia obciążeń przy dużych deformacjach. Dzięki temu, że złącza skutecznie redukują naprężenia w materiałach kruchych, zwiększa się wytrzymałość całej remontowanej konstrukcji. Ich niezwykłe właściwości zostały potwierdzone w serii badań terenowych. Za powołanie i wprowadzenie nowej marki na rynek odpowiadała spółka celowa Politechniki Krakowskiej INTECH PK.

Pilotażowe wdrożenia technologii na obiektach komunikacyjnych udowodniły jednostkom publicznym, że istnieje możliwość podjęcia prac remontowych oraz działań zabezpieczających, bez ponoszenia zbędnych kosztów społecznych. Dzięki polimerowym złączom podatnym remonty torowiska można wykonywać odcinkami, w mniej uciążliwych dla mieszkańców godzinach. Eliminowana jest konieczność wyłączania ruchu tramwajów. Istotna jest również trwałość wykonanych prac i ich  koszt w skali całego cyklu życia inwestycji.