USŁUGI EKSPERCKIE I DORADCZE

Konsultacje eksperckie i doradztwo techniczne, w szczególności w zakresie wdrażania technologii oraz zarządzania własnością intelektualną

Oferujemy pełną gamę usług doradczych niezbędnych dla osób i firm zainteresowanych komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych, tworzeniem nowych produktów i usług, ekspansją na nowe rynki, optymalizacją kosztów. Doradzamy podmiotom gospodarczym, jednostkom naukowym, zespołom badawczym oraz osobom indywidualnym.
Nasza oferta obejmuje:

  • konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania innowacji i zarządzania własnością intelektualną
  • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • przegląd wyników prac badawczo-rozwojowych pod kątem ich atrakcyjności rynkowej i biznesowej
  • analizy możliwości komercjalizacji innowacji
  • doradztwo techniczne i wdrożeniowe
  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych do projektów badawczo-wdrożeniowych
  • doradztwo w tworzeniu spółek spin-off/spin-out i zarządzaniu nimi
  • porady prawne i księgowe
  • porady dotyczące zwyczajów handlowych