Strona www.intechpk.pl powstała w latach 2013-2017 jako jeden z elementów systemu komercjalizacji wyników badań na Politechnice Krakowskiej w ramach programu SPIN-TECH współfinansowanego przez NCBiR.
Obecna aktualizacja i modernizacja prowadzona jest w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.