Działamy na rzecz naukowców i twórców technologii

industrial programmer checking control box status with laptop computerKonsekwentnie pomagamy naukowcom z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą przekształcenia wyników swoich badań w produkty i usługi rynkowe. Pomagamy twórcom innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wiemy, jak komercjalizować wyniki badań

Jeśli jesteś twórcą innowacyjnego rozwiązania, masz wynalazek, patent lub rozwiązanie objęte poufnym know-how i chcesz dowiedzieć się o możliwościach jego dalszego rozwoju, zarządzaniu własnością intelektualną, komercjalizacji z udziałem partnera branżowego, procesie zbudowania własnej spółki technologicznej czerpiącej zyski z innowacji – wiemy, jak Ci pomóc.