„Inkubator Innowacyjności 4.0” to kolejna edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć prowadzących do komercjalizacji wyników badań naukowych powstałych na uczelniach wyższych.

Kluczowe założenia projektu są niezmienne – wyłonienie i dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym i podniesienie ich poziomu gotowości technologicznej oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego.
Ponadto „Inkubator Innowacyjności 4.0.” pozwoli zintensyfikować działania komercjalizacyjne poprzez m.in. promocję oferty PK w Polsce i za granicą, analizę potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz wartości rynkowej poszczególnych wynalazków. Możliwe będzie sfinansowanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub Europejskim Urzędzie Patentowym.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którym liderem jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, a partnerem INTECH PK.

Głównym zadaniem INTECH PK jest realizacja prac nad przygotowaniem modeli biznesowych i zakładaniem spółek technologicznych.

 

Nazwa projektu: Inkubator Innowacyjności 4.0
Nazwa beneficjenta: INTECH PK Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 2 111 000 zł.
Wartość projektu w cześci realizowanej przez INTECH PK: 211 100 zł
Wartość dofinansowania dla INTECH PK: 189 990 zł
Wkład własny INTECH PK: 21 110 zł
Czas trwania projektu: 01.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

 
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)