Projekt "Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o.- efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej", jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.