Działamy na rzecz przedsiębiorców i inwestorów

Business people handshake at office.Wspieramy rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie konkurencyjności polskich firm. Pomagamy przedsiębiorcom zainteresowanym dostępem do kluczowych technologii i inwestorom stawiającym na rozwój firm, które czerpią zyski z innowacji.

Wiemy, jak wdrażać innowacyjne technologie

Dowiedz się od nas więcej o technologiach i wiodących kierunkach badań prowadzonych przez naukowców z Politechniki Krakowskiej. Skorzystaj z wiedzy interdyscyplinarnych zespołów eksperckich oraz doświadczenia naszej spółki. Weź udział w prowadzonych przez nas projektach B+R.