caseLAB na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Przeprowadziliśmy kolejne warsztaty „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”. Tym razem gościliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wspieraliśmy studentów w pracach nad stworzeniem przełomowego rozwiązania dla amatorów eksploracji szlaków górskich. Liczymy, że wspólna praca nad modelem biznesowym rozwiązania pomoże studentom zmaterializować ich koncepcję i ukierunkuje prace nad jej rozwojem.