Izabela Paluch ponownie prezesem INTECH PK

W poniedziałek 29 czerwca Pani Izabela Paluch została po raz trzeci wybrana na prezesa zarządu INTECH PK. Jak podkreślił na Zgromadzeniu Wspólników rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki profesor Jan Kazior, ten wybór jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy Izabeli Paluch na rzecz INTECH PK oraz uczelni.

Izabela Paluch może pochwalić się ponad 30-letnim stażem pracy, z czego 10 lat spędziła pracując na Politechnice Krakowskiej właśnie i specjalizując się w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Z powodzeniem zrealizowała wiele projektów: zarówno komercyjnych, jak i na rzecz społeczności politechnicznej.Warto podkreślić, że to prezes INTECH PK była inicjatorką, koordynatorką oraz realizatorką takich przedsięwzięć jak

  • „Dzień Wynalazków na PK” (wydarzenie służące promocji wynalazków powstających na PK oraz na innych technicznych uczelniach)
  • CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk (cykl warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów)
  • program mentorski dla studentów i doktorantów „Don’t Stop. Go Top!” (prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej).

Także sama działalność INTECH PK, prowadzona za czasów prezesury Izabeli Paluch, przyczyniła się w znaczącym stopniu do zrealizowania z sukcesem projektów wspierających działalność wdrożeniową na Politechnice Krakowskiej. Trzeba tu przede wszystkim wymienić takie inicjatywy jak Spin Tech, Inkubator Innowacyjności, Bony na Innowacje, a także szereg bieżących działań, przybliżających Politechnikę do dumnego miana uczelni przyszłości.

To dzięki osobistemu zaangażowaniu Izabeli Paluch oraz jej wiedzy powstały takie technologiczne spółki naukowców z PK, jak Alsitech Spółka z o.o., FlexAndRobust Systems sp. z o.o., Spektronik sp. z o.o. czy AquaBeeTech sp. z o.o.

Izabela Paluch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na UJ , studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz laureatką prestiżowego programu „Top 500 Innovators” na Stanford University. Pełni również funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Top 500 Innovators, a także przewodniczącej Komisji Rewizyjnej South Poland Cleantech Cluster.

Od lat wierna zasadzie, że aby podołać wyzwaniom zawodowym trzeba kierować się etyką w nauce i biznesie. Jej życiowe motto to „Do what is right, not what is easy”.