Nasi partnerzy w walce z epidemią

We wcześniejszym wpisie przedstawiliśmy Wam imponującą listę inicjatyw podejmowanych przez społeczność Politechniki Krakowskiej w walce z koronawirusem. Tym razem chcemy zwrócić Waszą uwagę na podobne starania, inicjowane przez partnerów INTECH PK.

Nasz przegląd zaczniemy od dwóch akcji podjętych przez spółkę celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z którą współpracujemy w ramach Porozumienia Spółek Celowych. Pierwszą z nich jest platforma pomocowa dla szpitali, wspierająca szpitale w informowaniu o swoich potrzebach, a także dostarczająca konkretnych informacji, jak można efektywnie pomóc wybranej placówce. Obecnie w systemie zarejestrowane są 224 szpitale, a zbiórki dla nich prowadzi 184 wyznaczonych i zaufanych koordynatorów.

Drugą z inicjatyw jest Wirtualny Instytut Kryzysowy, czyli błyskawicznie uruchomiony think tank. Urzędnicy i przedstawiciele administracji państwowej z całego kraju mogą tu zgłaszać napotkane przez siebie problemy bądź wyzwania, nad którymi w czasie rzeczywistym 24/7 pracują specjaliści. Poszukują oni najlepszych rozwiązań, które następnie publikują, swoim eksperckim know-how na bieżąco wspierając osoby z pierwszej linii frontu.

Klaster Life Science Kraków, którego członkiem jest INTECH PK, prowadzi w tym niełatwym czasie dwa projekty. Dzięki Platformie Współpracy możliwe jest wykorzystanie swoich zasobów, kompetencji i zdolności produkcyjnych na rzecz zaspokojenie potrzeb sektora opieki medycznej. Serwis służy wspieraniu współpracy w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. Poprzez Platformę pomaga się przedsiębiorstwom nawiązywać kontakty pomiędzy potencjalnymi oferentami, kooperantami i potrzebującymi.
Drugą z inicjatyw jest akcja Corona Ninjas, czyli zbiórka publiczna, z której zgromadzone środki zostaną wykorzystane na zakup najbardziej podstawowych produktów, niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa personelu medycznego oraz medyków.

Jeden z absolwentów programu Top 500 Innovators – Piotr Pawałowski uruchomił wraz ze swoim firmowym zespołem darmową usługę wideo-gabinetów dla wszystkich szpitali. Partnerem tego ambitnego przedsięwzięcia jest PCSS oraz Polska Federacja Szpitali.
Usługa ma pomóc szpitalom w odciążeniu linii telefonicznych i powstrzymać pacjentów od gromadzenia się w izbach przyjęć. Każdy szpital, który zarejestruje się w tej usłudze, może oferować pacjentom wizyty lekarskie za pośrednictwem wideokonferencji.
Tydzień po starcie takiej usługi, korzystało z niej już 21 szpitali. Serwis internetowy dostępny jest w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskich, hiszpańskim oraz włoskim. 

Koniecznie należy wspomnieć o akcji Wsparcie dla Szpitala.  Jest to bezpłatna platforma, która wspomaga szpitale w informowaniu o swoich potrzebach oraz wspiera chcących pomagać w zorientowaniu się, co jest tak naprawdę potrzebne. Tę stronę powinni obowiązkowo odwiedzić wszyscy ci, którzy koordynują ogólnopolskie lub lokalne akcje wsparcia. Platforma będzie pożyteczna także dla tych, którzy chcą się w taką akcję włączyć. Można szybko zapoznać się z potrzebami szpitali i zorganizować wsparcie, które na ich potrzeby odpowie najpełniej oraz najkonkretniej.