Wielkanocne życzenia

Świątecznych dni pełnych spokoju i zdrowia, budującego optymizmu oraz wiary, że dobro zawsze zwycięża.
Radosnego Alleluja!
Izabela Paluch & Krzysztof Oleksy
INTECH PK Sp. z o.o.