Inicjatywy Politechniki Krakowskiej na rzecz walki z COVID-19

Chcemy zaprezentować Wam wartościowe starania, podejmowane przez Politechnikę Krakowską na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii.

Bardzo aktywnie w walkę z epidemią zaangażowali się naukowcy Politechniki Krakowskiej. Na uwagę zasługuje szeroko zakrojona akcja druku 3D elementów do przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Została ona zainicjowana w zespole Laboratorium Druku 3D na Wydziale Mechanicznym. Po apelu Rektora PK prof. Jana Kaziora, do akcji włączyły się także pozostałe uczelniane wydziały. Naukowcy z uczelni zaangażowali do współpracy także firmy, które dostarczają komponenty niezbędne do utrzymania ciągłości druku.
Do tej pory szpitalom przekazano już blisko 300 przyłbic ochronnych. Oprócz Wydziału Mechanicznego, w tę część pomagania włączyli się również pracownicy: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Architektury oraz Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego i FutureLab PK.

Personel medyczny otrzymał również maseczki ochronne, szyte przez przez profesor Ksenię Ostrowską oraz rękawiczki ochronne z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Na czas epidemii wynalazcy zaprzestali prac nad dotychczasowymi projektami, koncentrując swoje siły na rozwiązaniach mogących pomóc w opanowaniu koronawirusa. Warto wymienić tu rozpoczęte prace nad skonstruowaniem prototypu przenośnego respiratora, stosowanego w przypadku klęsk żywiołowych oraz epidemii. Jedną z aktywnych grup włączonych w ten projekt są studenci Koła Naukowego Automatyki i Robotyki.

Krakowskie szpitale zostały również obdarowane przez Politechnikę Krakowską kamerami termowizyjnymi. Umożliwią one pomiar temperatury pacjentów z bezpiecznej odległości.  Kamery termowizyjne z PK trafiły do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera. W tym szczytnym celu swój sprzęt udostępniło kilka jednostek PK z różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury, a także Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.
Specjaliści MCBE PK są konsultantami także dla gminy Tarnów i tarnowskiego Szpitala im. E. Szczeklika, w którym działać będzie kamera termowizyjna udostępniona przez Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie. Posłuży ona do pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do szpitala. W przygotowaniu kamery, służącej dotąd do celów przemysłowych i dydaktycznych, do wykorzystania w szpitalu, uczestniczą fachowcy współpracującego z tarnowską budowlanką Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK.

Naukowcy z Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK byli też konsultantami dla firmy Orlen w sprawie receptury płynu dezynfekującego. Przygotowali oni analizę czystości alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji płynu, już dostępnego w sprzedaży.

W działania pomocowe włączyło się również Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Już 30 marca zainicjowało ono akcję #PomagamSWPK. Jej idea polega na oferowaniu wsparcia przez wychowanków uczelni w robieniu zakupów, odbiorze leków z apteki, załatwieniu spraw na poczcie. Możliwe jest też skorzystanie z merytorycznego wsparcia przy aplikowaniu o środki dostępne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Widać więc, że inicjatyw podejmowanych przez Politechnikę Krakowską na rzecz zwalczenia COVID-19 nie brakuje.
Zachęcamy Was do osobistego zaangażowania się w którąś z nich.
Wspólnymi siłami łatwiej będzie opanować epidemię.