Praca w trybie zdalnym

W związku z koniecznością podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz kierując się dobrem naszych partnerów, w okresie od 16 marca do 31 marca pracownicy INTECH PK będą wykonywać pracę w trybie zdalnym na zasadach „home office”.
Praca biura INTECH PK odbywać się będzie poprzez kontakt z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i telefonicznej, natomiast terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z klientami i pracownikami uczelni.

Obraz: Free-Photos z Pixabay