Szkolenia dla kadry Politechniki Krakowskiej

Izabela Paluch, prezes INTECH PK, dzieliła się swoją wiedzą z pracownikami Politechniki Krakowskiej. Szkolenia prowadzone w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0 pt. „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – planowanie prac B+R pod kątem współpracy z otoczeniem gospodarczym” odbyły się 10 oraz 18 marca. Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie w podnoszeniu swoich kwalifikacji to jedna z kluczowych działalności INTECH PK.