Warsztaty dla uczestników konkursu KOKOS

Izabela Paluch przeprowadziła szkolenia on-line „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii oraz ekosystem współpracy nauka-biznes z uwzględnieniem roli akademickich start-upów” dla studentek i studentów.
KOKOS to skrót od KOnkurs KOnstrukcji Studenckich. Jest to projekt organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, działające przy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica w Krakowie. Fundamentalną ideą konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów, mających nieszablonowe pomysły, a także wprowadzeniu ich w środowisko młodych przedsiębiorców. 
Patronem konkursu jest Rektor Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Andrzej Białkiewicz. INTECH PK jest partnerem konkursu.