Zapraszamy na European Forum of Young Innovators

Zespół INTECH PK rekomenduje udział w European Forum of Young Innovators – EFYI’16 (24-25 października, Łódzki Park Naukowo-Technologiczny). Jesteśmy jednym z partnerów przedsięwzięcia koordynowanego przez Fundację Polska Innowacyjna. Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi innowatorami w UE. Inicjatywa ma również zachęcać do realizowania badań dla przemysłu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi oraz promocję współpracy międzynarodowej.

Forum organizuje Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy z European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC), Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD)  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Nurtem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia jest hasło „from IDEA by TRANSER to IMPACT” Powyższa idea w pełni obrazuje drogę, jaką musi przejść młody innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia sukcesu. Poprzez realizację przedsięwzięcia chcemy uprościć drogę wszystkim młodym naukowcom w osiągnięciu sukcesu. Zrealizujemy w tym celu panele dyskusyjne z praktykami, seminaria i warsztaty, które ułatwią uczestnikom forum, zainteresowanym wdrożeniem innowacji przejście przez drogę od pomysłu aż do osiągnięcia sukcesu.

Dyskusje dotyczyć będą m.in. ochrony własności intelektualnej, instrumentów wsparcia finansowego projektów badawczo-rozwojowych, przykładów najlepszych praktyk z Europy i Świata oraz „success stories” skutecznego transferu wiedzy z nauki do biznesu. Nowością w organizowanym wydarzeniu jest wprowadzenie modułów VOP (Voice of Participants), gdzie każdy z uczestników po zakończeniu danego panelu będzie miał okazję do czynnego udziału w dyskusji i odniesienia się do tego, co zostało w niej poruszone. Ponadto uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Eurodoc i Polski Innowacyjnej. Główne tematy będą koncentrowały się na ścieżkach kariery młodych naukowców, formule doktoratu – a dokładniej doktoratu przemysłowego oraz innowacyjnej metodologii Lean Startup in Science.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Informacji o Forum można także szukać na Facebooku.

Zapisy trwają. Udział bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.