Strategiczne spotkania i caseLAB dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Z wielką przyjemnością odpowiedzieliśmy na zaproszenie Dyrektora Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, Doroty Chybowskiej i wybraliśmy się do Szczecina, by spotkać się z przedstawicielami władz AM w osobie Prorektora ds. Nauki oraz z kierownictwem jednostek odpowiedzialnych za prawne, księgowe i rynkowe aspekty związane z transferem technologii i komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych. Przeprowadziliśmy również warsztaty z serii caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk Zarządzanie własnością intelektualną na uczelni wyższej na przykładzie dobrych praktyk INTECH PK.

Jednym z uczestników spotkania była spółka celowa AM Centrum Innowacji Akademii Morskiej, której prezesem jest Konrad Frontczak. Celem naszej wizyty był networking, dzielenie się ekspercką wiedzą i popularyzacja SPIN-TECH jako programu wsparcia w komercjalizacji wyników badań.

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu: „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. – efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.

loga_projektowe