Wrażenia z CYBERSEC – II Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa

Dziękujemy wszystkim uczestnikom CYBERSEC, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać, wymienić się doświadczeniami oraz wstępnie zaplanować przyszłe wspólne działania. Byliśmy członkami CYBERSEC w ramach projektu CYBERSEC HUB Instytutu Kościuszki, organizatora całego przedsięwzięcia. Nasza obecność miała na celu wymianę doświadczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością w zakresie innowacyjnych technologii związanych z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa i ICT. Priorytetem dla nas były rozmowy z 7 firmami tworzącymi CYBERSEC ACCELERATOR, które sukcesywnie rozwijają innowacyjne usługi oraz produkty ICT, mające na celu wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.