Szkolenia w Akademii LifeScience StartUp

Izabela Paluch oraz Krzysztof Oleksy byli ekspertami Akademii LifeScience StartUp. Zespół INTECH PK podzielił się swoją wiedzą i doświadczenie z obszarów kluczowych w rozwoju oraz zarządzania młodą spółką.
Dzięki podpowiedziom Izabeli Paluch, założyciele i pracownicy startupów mogli dowiedzieć, jak najlepiej przetransformować dobry pomysł na jeszcze lepsze rynkowe rozwiązanie. Krzysztof Oleksy z kolei radził, jak i skąd pozyskać fundusze na rozwój startupu.
Ze specjalistami INTECH PK można się było spotkać podczas darmowych webinariów.
Akademia LifeScience StartUp to inicjatywa Klaster LifeScience Kraków.


INTECH PK partnerem w Poli Tomorrow

Zostaliśmy partnerem w projekcie Poli Tomorrow. To wspólna inicjatywa Design Thinking Institute oraz firmy produkcyjnej Poli. Wspólnie z organizatorami projektu, będziemy poszukiwać, wspierać i pomagać w tworzeniu nowych biznesów powiązanych technologicznie z firmą Poli.

Główna idea wsparcia Poli Tomorrow powstała w oparciu o treści publikacji Blanda i Osterwaldera „Testing Business Ideas”. Zgodnie z metodą design thinking, pierwszy etap prac to sprawdzanie i modyfikowanie założeń związanych z tzw. desirability, tworzenie hipotez,  planów prototypów i testów, które pozwolą dowiedzieć się czy użytkownicy tak naprawdę potrzebują danego produktu czy usługi. Tak „przepracowane” projekty przejdą do kolejnych etapów, czyli testów technologicznych w środowisku firmy Poli, a potem pozostanie już tylko sam biznes:).

Aby zgłosić się do projektu, należy wysłać swoją aplikację za pomocą oficjalnej strony inicjatywy.  Czytaj więcej


Szkolenie z komercjalizacji

Realizując misję „dzielimy się wiedzą i doświadczeniem” eksperci z INTECH PK, Izabela Paluch i Krzysztof Oleksy, przeprowadzili w piątek szkolenie z komercjalizacji dla zespołu studentów realizującego projekt w ramach FutureLab PK.
FutureLab PK to jednostka Politechniki Krakowskiej, z przestrzenią co-workingową, warsztatową, szkoleniową i rekreacyjną, gdzie studenci i doktoranci mogą realizować swoje innowacyjne pomysły.


Sympozjum SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020 – Pandemic Accelerated Digital Transformation

W dniach 21-23 października przedstawiciele INTECH PK uczestniczyli w międzynarodowym sympozjum on-line SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020 – Pandemic Accelerated Digital Transformation.
Przedmiotem sesji były takie zagadnienia, jak Mixed Reality, AI, IoT, Big Data, energia, klimat, transport, inteligentne miasta, Fintech, ochrona zdrowia. W sympozjum uczestniczyli rektorzy akademickich szkół polskich, którzy wspólnie z międzynarodowymi ekspertami poruszali temat integracji i konsolidacji uczelni oraz edukacji i komunikacji w trakcie i po pandemii Covid-19.
Wśród wielu wybitnych reprezentantów środowisk biznesowych, naukowych, instytucji otoczenia biznesu i agend rządowych ze szczególnym zainteresowaniem i sympatią odnotowaliśmy obecność rektora naszej uczelni Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz naszych przyjaciół – mentorów i znajomych z pobytu na Uniwersytecie Stanforda: Piotr Moncarz, Paul Marca, Mark Chandler, Jerzy Okriszewski, Mariusz Tomaka.
US-Polish Trade Council – dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w tym przedsięwzięciu!


Umacniamy swoją pozycję jako wykonawca prac B+R

Po realizacji 3 projektów przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” i wykonaniu 4 projektów w ramach bonów na innowacje (na łączną sumę ok. 1,5 mln zł), spółka celowa Politechniki Krakowskiej w tym roku realizuje 3 nowe projekty badawcze na rzecz przemysłu.
Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą ze spółką INTECH PK i ekosystemem innowacji na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.


Izabela Paluch ponownie prezesem INTECH PK

W poniedziałek 29 czerwca Pani Izabela Paluch została po raz trzeci wybrana na prezesa zarządu INTECH PK. Jak podkreślił na Zgromadzeniu Wspólników rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki profesor Jan Kazior, ten wybór jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy Izabeli Paluch na rzecz INTECH PK oraz uczelni.

Izabela Paluch może pochwalić się ponad 30-letnim stażem pracy, z czego 10 lat spędziła pracując na Politechnice Krakowskiej właśnie i specjalizując się w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Z powodzeniem zrealizowała wiele projektów: zarówno komercyjnych, jak i na rzecz społeczności politechnicznej. Czytaj więcej


Nasi partnerzy w walce z epidemią

We wcześniejszym wpisie przedstawiliśmy Wam imponującą listę inicjatyw podejmowanych przez społeczność Politechniki Krakowskiej w walce z koronawirusem. Tym razem chcemy zwrócić Waszą uwagę na podobne starania, inicjowane przez partnerów INTECH PK. Czytaj więcej


Wielkanocne życzenia

Świątecznych dni pełnych spokoju i zdrowia, budującego optymizmu oraz wiary, że dobro zawsze zwycięża.
Radosnego Alleluja!
Izabela Paluch & Krzysztof Oleksy
INTECH PK Sp. z o.o.