Finał projektu „Studencki Design”

Właśnie dobiegł końca ciekawy i inspirujący projekt – „Studencki Design”. To realizowana w okresie luty – marzec br. inicjatywa powstała w wyniku współpracy wiodącego europejskiego producenta stolarki otworowej firmy OKNOPLAST ze Spółką Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. oraz INTECH PK – spółką celową Politechniki Krakowskiej.

Specjaliści OKNOPLAST przygotowali wytyczne dotyczące zaprojektowania wzorniczych drzwi wejściowych. Z wyzwaniem tym następnie zmierzyły się dwie grupy studenckie z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz trzy z Politechniki Krakowskiej.

Podczas swoich prac, młodzi projektanci mieli zapewnione pełne wsparcie marketingowe i techniczne ze strony organizatorów konkursu oraz specjalistów OKNOPLAST. Stworzone w ramach współpracy projekty okazały się tak dobre, że OKNOPLAST wyróżnił wszystkie prace i umieścił je w swoim portfolio planów wdrożeniowych.

 

Gratulujemy studentkom Politechniki tworzącym trzy spośród pięciu zespołów uczestniczących w projekcie „Studencki Design”:

  • OUTLINE – Paulina Krajewska, Kamila Kotnis, Magdalena Kaleta
  • DECORTA – Julia Mroczkowska, Joanna Staniszewska, Klaudia Mika
  • O2PLAST – Karolina Wysocka, Angelika Walas, Paula Sikora

 

Merytoryczny nadzór nad jakością prac sprawował mgr sztuki Michał Maciukiewicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (Wydział Mechaniczny PK).

 

Projekt „Studencki Design” jest przykładem trendu rynkowego, w którym studenci biorą aktywny udział we współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia z kolei umożliwia im rozwój talentów i zdobywanie doświadczeń poprzez realizację projektów w ścisłej współpracy nie tylko z opiekunem naukowym, ale również z przedsiębiorcą.

 

Jako zespół zainteresowany stwarzaniem środowisku Politechniki jak najszerszych możliwości rozwoju, INTECH PK zamierza wykorzystać doświadczenia z projektu „Studencki Design” przy kolejnych podobnych przedsięwzięciach.

 

Projekt „Studencki Design” jest również przykładem udanej współpracy spółek celowych wchodzących w skład Porozumienia Spółek Celowych.