Program mentorski w szczegółach

Tym razem na łamach portalu Klastra LifeScience przeczytać można obszerny artykuł w całości poświęconej jednej z naszych najważniejszych tegorocznych inicjatyw – programu mentorskiego „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”. Z lektury tekstu można dowiedzieć się, dlaczego nasz mentorski program zasługuje na miano pionierskiego i co czyni go jedną z najciekawszych tego typu inicjatyw, służących rozwojowi naukowemu, zawodowemu czy osobistemu. Z artykułem można zapoznać się tutaj.