Spotkajmy się na Inżynierskich Targach Pracy PK

Wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z innowacjami i na poważnie myślą o wcieleniu w życie swoich śmiałych pomysłów, zapraszamy na nasze stoisko podczas Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odbędą się one 23 października w Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Kamiennej 17. To będzie również dobra okazja, by bliżej zapoznać się z prowadzonym przez nas programem mentoringowym „Don’t Stop, Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Szczególnie interesuje nas kontakt ze studentami i młodymi pracownikami naukowymi, pracującymi nad projektami w ramach prac inżynierskich i magisterskich, mogących stanowić zalążek projektów B+R rozwijanych w ramach TRL. Z przyjemnością spotkamy się również z przedsiębiorcami poszukującymi naukowych partnerów lub konsultingu.

To będzie również dobra okazja, by bliżej zapoznać się z prowadzonym przez nas programem mentoringowym „Don’t Stop, Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Poniżej przypominamy naszą ofertę:

Program Mentorski „Don’t Stop Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”
Program adresowany do studentów, doktorantów, młodych wychowanków i pracowników PK. Uczestnicy mogą skorzystać z doświadczenia mentorów i ekspertów, którzy pomogą im w wyznaczeniu ścieżki rozwoju naukowego, zawodowego lub osobistego oraz wesprą w realizacji własnego projektu lub osiągnięciu wybranego celu. Informacje i formularze dot. rekrutacji dostępne są tutaj.

Dzień Wynalazków
Cykliczne przedsięwzięcie promujące pomysły akademickie (pracowników naukowych, doktorantów i studentów PK) o potencjale rynkowym, mające na celu pozyskiwanie partnerów finansowych i/lub przemysłowych do rozwijania pomysłu, a następnie jego komercjalizacji.

Doradztwo biznesowe
Konsultacje dla twórców innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowane na wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Politechniki Krakowskiej oraz komercjalizację wyników prac B+R.

CaseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk
Autorskie warsztaty uczące, jak przekształcić innowacyjne pomysły w produkty i usługi rynkowe; uczestnicy w interdyscyplinarnych zespołach pracują nad realnymi projektami w oparciu o metodykę business model canvas (projekcja modelu biznesowego przedsięwzięcia) i design thinking (diagnoza potrzeb i przedefiniowanie problemu oraz wizualizacja, prototypowanie i testowanie rozwiązań).

Bony na innowacje
INTECH PK sp. z o.o. jest kwalifikowanym wykonawcą bonów na innowacje realizowanych przez MCP i PARP. W ramach bonów INTECH PK może opracować na rzecz MŚP innowacyjne produkty i usługi, przy refinansowaniu nawet do 90% kosztów kwalifikowanych netto projektu. INTECH PK jest płatnikiem VAT, stąd przy realizacji bonu za jego pośrednictwem, istnieje możliwość odzyskania tego podatku dla zlecającego.