Poznajcie panelistów Dnia Wynalazków 2018

Jednym z najważniejszych elementów Dnia Wynalazków jest panel dyskusyjny. Nie inaczej będzie w tym roku. O tym, dlaczego porażki przy zakładaniu i prowadzeniu startupów mogą okazać się bezcenną nauką, wypowiedzą się eksperci i praktycy. Oto ich pełna lista.

Panelistami podczas Dnia Wynalazków będą:

  • Szymon Filipowski – Spektronik sp. z o.o.
  • dr hab. inż. Zbigniew Latała – Politechnika Krakowska
  • Krzysztof Oleksy – INTECH PK
  • Wojciech Przygocki – YouNick Mint Venture Capital
  • Paulina Schabińska – Airror
  • dr inż. Paweł Wielgus – KVARKO

Na tegoroczny Dzień Wynalazków można zapisać się tutaj.

 

Szymon Filipowski – Spektronik sp. z o.o.

Magister, inżynier, architekt. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej, Wydziału Architektury, PK. Realizuje prace naukowe i dydaktyczne z geometrii, matematyki i technik komputerowych w projektowaniu, specjalizując się w projektowaniu algorytmiczno – parametrycznym, łączącym wskazane dziedziny. Współzałożyciel i od 2017 roku prezes SPEKTRONIK Sp. z o.o.

 

Dr hab. inż. Zbigniew Latała – Politechnika Krakowska

Pracuje na Politechnice Krakowskiej od 1982 roku i dał się poznać jako  niezwykle aktywny pracownik, umiejętnie łączący naukę ze sztuką, co w przypadku realizowanego na wydziale kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego  ma ogromne znaczenie. 

Jest autorem 38 publikacji naukowych oraz 120 wystaw artystycznych na cały świecie. Jest też laureatem 37 prestiżowych konkursów projektowych krajowych i zagranicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z konsulatami Generalnymi w Toronto i Nowym Jorku oraz Ambasadą RP w Dublinie.

W 2005 za otrzymał nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych, a w 2016  Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis. Ponadto posiada Medal Honoris Gratia, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2017). Jest także laureatem trzech nagród rektora PK, jednej indywidualnej za osiągnięcia naukowe i dwóch zespołowych za działalność organizacyjną.

Jego interdyscyplinarna praca doktorska, łącząca informatykę z medycyną, na wniosek recenzentów; prof. Ryszarda Tadeusiewicza (AGH) oraz prof. Marii Popczyńskiej- Marek (UJ) uzyskała wyróżnienie.

Po uzyskaniu stopnia doktora inżyniera, podjął w 2006 roku dodatkowe studia z informatyki
i nowoczesnej grafiki komputerowej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (AGH), które ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

Latała prowadził wykłady, warsztaty i seminaria na Uniwersytecie w Hangzhou (Chiny-2007),Ontario College of Art (Kanada-2009 i 2012), Indiana University of Pensylwania (USA-2010) oraz na Uniwersytecie w Toronto (2014 i 2015), a także Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego (2005-2013), Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej.

Jest promotorem 152 prac dyplomowych z zakresu informatyki, multimediów, inżynierii biomedycznej oraz wzornictwa przemysłowego.

Na przełomie 2014/15 roku odbył miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto (UofT),
w ramach programu z Unii Europejskiej. Dzięki dostępowi do nowoczesnych laboratoriów na UofT,  zrealizował kilka projektów związanych z rozszerzoną rzeczywistością (augmented reality), które wykorzystał w rozprawie habilitacyjnej.

Z inicjatywy Z. Latały podpisana została umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Politechniką Krakowską i Instytutem Onkologii w Krakowie. Wspólnie z dr hab. Zbisławem Taborem prof. PK  z Instytutu Teleinformatyki PK, stworzyli interdyscyplinarny zespół badawczy, do którego zaproszeni zostali naukowcy z Instytutu Onkologii. Efektem tej współpracy są cztery artykuły
w czasopismach z listy A, Europejski Patent na wynalazek (numer referencyjny EP 171784405)  oraz projekt badawczy z  NCBR na kwotę 2,8 miliona złotych.

Dr hab.inż. Z. Latała należy do Polskiego Towarzystwa Stereologicznego (członek zarządu) oraz Towarzystwa Naukowego ESPERE. Jest też członkiem kilku związków twórczych; Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Artystycznego POLART oraz Ogrody Sztuki (wiceprezes), China International Design Educator Assiociation,  a także paryskiego Les Arts Decoraifs.

Poza działalnością naukową i artystyczną dr inż. hab. Z. Latała prowadzi ożywioną działalność organizacyjną. Trzecią kadencję pracuje w komisji wydziałowej ds. promocji. W 2010 z jego inicjatywy powstała Galerią wydziałową WM, w której organizuje (pracując non profit) wystawy wybitnych polskich artystów. W 2017 stworzył drugą galerię na wydziale w Czyżynach, w której pokazywane są projekty realizowane przez studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego.

W skali uczelni brał udział w pracach komitetu ds. Jubileuszu 70-lecia PK, pełni trzecią kadencję
w Radzie Programowej Radia Nowinki, a w 2018 został zaproszony przez prof. Stefana Dousę do Rady Programowej Galerii „GIL”.

 

Krzysztof Oleksy – INTECH PK

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010).

Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Uniwersytecie Stanforda (2013) oraz zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia. Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Od 2002 roku pracuje dla Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w ewaluacji rynkowej technologii
i komercjalizacji wiedzy wypracowanej na uczelni. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji w przemyśle oraz doradztwem dla młodych przedsiębiorców.

Współzałożyciel INTECH PK – spółki celowej Politechniki Krakowskiej, gdzie od 2016 roku piastuje funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2014 r. zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych
i zarządzanie własnością intelektualną uczelni.

Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu praktycznych warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas, w ramach których interdyscyplinarne zespoły pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów naukowych, biznesowych i społecznych w celu wypracowania prototypów nowych produktów i usług.

Współorganizator krakowskiej odsłony DT Week, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji oraz koordynator Dni Wynalazków na PK.

Ekspert w zakresie wprowadzania na rynek zagraniczny produktów i usług w ramach programu Cybersec Accelerator realizowanego na rzecz firm z Małopolski.

Prywatnie – entuzjasta rockowej alternatywy i podróży na wschodnie rubieże.

 

Wojciech Przygocki – YouNick

Menadżer Inwestycyjny w Funduszu YouNick Mint Venture Capital odpowiedzialny za budowanie pipeline’u; strukturyzowanie transakcji i prowadzenie inwestycji kapitałowych. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym, także jako członek rad inwestycyjnych Inkubatorów Innowacyjności. Związany wcześniej z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie wprowadził z sukcesem na rynek m.in. urządzenia elektroniczne (IC Pen) jak i efekty prac naukowych (np. fotoinicjatory Sylanto będące obecnie w ofercie grupy Synthos). W swojej karierze był zaangażowany w kilkadziesiąt procesów inwestycyjnych, z czego 17 prowadził samodzielnie.

 

Paulina Schabińska – Airror

Absolwentka Kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej
i Warszawskiej. Specjalistyczna wiedza i zaangażowanie w zdobywanie doświadczenia od wczesnych lat studiów zagwarantowały jej pracę w branży automatyki budynkowej natychmiast po uzyskaniu tytułu inżyniera. Doświadczenie zdobywała jako automatyk na prestiżowych warszawskich budowach oraz pracując w Jednostce Wojskowej.

Od niedawna właścicielka firmy Airror, która realizuje projekt o charakterze badawczo-rozwojowym przy współpracy ze środowiskiem naukowym. Przykładowe rozwiązanie zakłada stworzenie systemu umożliwiającego kompleksową analizę stanu powietrza dzięki oczujnikowaniu obszaru
i przeprowadzeniu kompleksowej analizy otrzymanych danych, jak również nasadzenia roślin
o właściwościach filtrujących powietrze. Jej marzeniem jest stworzenie firmy social good tech
w branży smarty city, która przez dostarczenie innowacyjnej technologii ma szanse na sukces komercyjny, a co za tym idzie, jeszcze większy pozytywny wpływ na otoczenie.

 

Dr inż. Paweł Wielgus – KVARKO

Prezes Zarządu KVARKO, Partner Zarządzający w Startit Fund, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka oraz Członek Zarządu Startit Vet i Bioceltix. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej.

Magister inżynier biotechnologii (Politechnika Wrocławska, 2004), analityk finansowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009), doktor nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska, 2010). Stypendysta międzynarodowego programu studiów doktoranckich International Max Planck Research School (2005-2008). Beneficjent grantu badawczego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych (2009-2010). Konsultant naukowy i stażysta na Uniwersytecie Stanowym w Jackson, Mississippi, USA (2004, 2005) oraz w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Dreźnie (2005-2007). Certyfikowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu New Connect (2012).

W przeszłości zawodowo związany z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Prezes Zarządu Lentex ChemFund Management Sp. z o.o. (2010-2011). Były członek rad nadzorczych spółek giełdowych (Zakłady Lentex S.A., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.) oraz start-up’ów (Simply User, Nanovectors, InnovaLab, Incuvo, Lipid Systems). Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu („Modele komercjalizacji własności intelektualnej”, 2012) oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu („Komercjalizacja drogą do sukcesu”, 2012). Doświadczenie zawodowe poparte przeprowadzeniem analiz ponad 100 projektów naukowych oraz obsługą pomyślnych transakcji wejść i wyjść kapitałowych ze spółek typu start-up.

 


Dzień Wynalazków 2018 współfinansowany jest przez MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.