caseLAB na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

W ostatni lutowy weekend (25-26 lutego) przeprowadziliśmy nasze autorskie warsztaty „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”. Tym razem poświęciliśmy je tematyce „Design Thinking – myślenia projektowe”. Przygotowaliśmy je dla studentów i doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajęcia, mające formę praktycznych warsztatów, oparliśmy o  konkretne przypadki uczestników szkolenia. Szczególną uwagę poświęciliśmy pobudzeniu kreatywności, pracy zespołowej oraz praktycznym narzędziom wykorzystywanym w metodologii myślenia projektowego. Poniżej – kilka zdjęć.