INTECH PK w Klaster LifeScience Kraków

Dołączyliśmy do Klastra LifeScience Kraków, inicjatywy należącej do tzw. krajowych klastrów kluczowych. W jaki sposób zamierzamy wykorzystać członkostwo i przyczynić się do wzmocnienia potencjału Klastra?Najważniejszymi celami, które będziemy realizować w ramach inicjatywy będzie:

  • tworzenie i rozwijanie ekosystemu innowacji w branży life science, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb regionu południowej Polski
  • nawiązanie relacji w środowisku firm i instytucji powiązanych w sektorze life science i dzielących te same zainteresowania celem umożliwienia zespołom badawczym Politechniki Krakowskiej networkingu z partnerami branżowymi, a także umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, umiejętności i technologii tworzonych na naszej uczelni
  • wykorzystanie Klastra jako narzędzia do promocji projektów i upowszechnieniu ich rezultatów oraz jako platformy promocji rynkowej technologii z obszaru life science, dostęp do prac w ramach zespołów tematycznych Klastra, dostęp do informacji dotyczących międzynarodowych projektów i sieci współpracy.