I FORUM Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych

Swoją ekspercką wiedzą oraz zawodowymi doświadczeniami dzieliliśmy się podczas I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych. Było to istotne wydarzenie, choćby ze względu na udział przedstawicieli rządu RP, odpowiedzialnych za kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi takich podmiotów jak INTECH PK. Wierzymy, że opinie oraz rekomendacje prezentowane przez spółki celowe z całego kraju przyczynią się do poprawy skuteczności naszej działalności.