Dzień Wynalazków: Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców

Z przyjemnością informujemy, że zespół INTECH PK, we współpracy z Politechniką Krakowską, Małopolskim Centrum Budownictwa Energetycznego oraz Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, zorganizuje 22 kwietnia wydarzenie Dzień Wynalazków: Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców.

Zaprezentowane zostaną podczas niego najciekawsze wynalazki, oferujące konkretne rozwiązania na realne potrzeby. Ze względu na temat przewodni, szczególny nacisk zostanie położony na ekspozycję wynalazków powiązanych z rozwojem krajowych i regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji. Dla potencjalnych wystawców szczególnie atrakcyjna jest także informacja o już zapowiedzianym udziale przedstawicieli inwestorów, funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorców, poszukujących partnerów do wdrażania innowacji w swojej działalności.

Ważnym punktem będzie konferencja naukowa oraz panel ekspercki, poświęcony warunkom, w jakim obecnie w Małopolsce działają wynalazcy i przedsiębiorcy. Zaproszeni eksperci, reprezentujący środowisko akademickie, samorządowe oraz biznesowe wspólnie zastanawiać się będą, jakie kolejne kroki należałoby podjąć, by rozwój regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji następował jeszcze sprawniej.

Całość zostanie zakończona warsztatami CaseLab, mającymi na celu wypracowanie w zespołach interdyscyplinarnych koncepcji przekształcenia wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w produkty lub usługi rynkowe.

Organizatorzy wydarzenia z ramienia PK INTECH PK, MCBE oraz MLBE- – pozyskali do współpracy renomowane instytucje lokalne i krajowe. Patronat honorowy nad Dniem Wynalazków objął Rektor Politechniki Krakowskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Patentowy RP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za medialne nagłośnienie odpowiadać będzie TVP 3 Kraków, Dziennik Polski, portal Inn:Poland, miesięcznik Nasza Politechnika oraz Radio Nowinki. Do współorganizacji Dnia Wynalazków włączył się szereg wiodących instytucji, w tym liczne grono ze środowiska Politechniki Krakowskiej: Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Samorząd Studencki PK, Stowarzyszenie Wychowanków PK, Stowarzyszenie Doktorantów PK oraz Biuro Karier PK. Równie ważnymi partnerami są podmioty działające na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie oraz kraju: ALSITECH Sp. z o.o., Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności, Innowacyjna Polska, South Poland CleantechCluster oraz fundusz inwestycyjny INNOventure.