Rozpoczęcie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Politechnika Krakowska po raz czwarty pozyskała dofinansowanie na przedsięwzięcia prowadzące do komercjalizacji wyników badań naukowych powstałych na uczelni w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Główne założenia projektu są niezmienne – wyłonienie i dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym i podniesienie ich poziomu TRL (Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego.
Rozwiązania, które będą mogły uzyskać dofinansowanie, zostaną wyłonione w Konkursie TRL 4.0. W konkursie uwzględniane będą tylko wyniki prac badawczych zgłoszonych na Politechnice Krakowskiej zgodnie z regulaminem zarządzania prawami autorskimi na PK. Dofinansowanie z MNISW pokryje 90 proc. kosztów, a maksymalna kwota nie może przekroczyć 100 tys. złotych netto dla technologii.
Ponadto „Inkubator Innowacyjności 4.0.” pozwoli zintensyfikować działania komercjalizacyjne poprzez m.in. promocję oferty PK w Polsce i za granicą, analizę potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz wartości rynkowej poszczególnych wynalazków. Możliwe będzie sfinansowanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub Europejskim Urzędzie Patentowym.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którym liderem jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, a partnerem INTECH PK.
W ramach projektu już od lipca 2020 realizujemy prace nad przygotowaniem modeli biznesowych i zakładaniem spółek technologicznych.
Zapraszamy do współpracy naukowców, pracowników, doktorantów i studentów PK zainteresowanych realizacji prac przedwdrożeniowych i komercjalizacją ich wyników.

Budżet projektu wynosi 2 111 000 PLN.
Dofinansowanie przez MNiSW na poziomie 90% wynosi: 1 899 900 PLN
Dofinansowanie wynosi 90% koszów kwalifikowanych.
Okres realizacji: 1.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

 

Projekt realizowany w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest współfinansowany przez MNiSW