INTECH PK partnerem w Poli Tomorrow

Zostaliśmy partnerem w projekcie Poli Tomorrow. To wspólna inicjatywa Design Thinking Institute oraz firmy produkcyjnej Poli. Wspólnie z organizatorami projektu, będziemy poszukiwać, wspierać i pomagać w tworzeniu nowych biznesów powiązanych technologicznie z firmą Poli.

Główna idea wsparcia Poli Tomorrow powstała w oparciu o treści publikacji Blanda i Osterwaldera „Testing Business Ideas”. Zgodnie z metodą design thinking, pierwszy etap prac to sprawdzanie i modyfikowanie założeń związanych z tzw. desirability, tworzenie hipotez,  planów prototypów i testów, które pozwolą dowiedzieć się czy użytkownicy tak naprawdę potrzebują danego produktu czy usługi. Tak „przepracowane” projekty przejdą do kolejnych etapów, czyli testów technologicznych w środowisku firmy Poli, a potem pozostanie już tylko sam biznes:).

Aby zgłosić się do projektu, należy wysłać swoją aplikację za pomocą oficjalnej strony inicjatywy. 

Mechanizm działania projektu Poli Tomorrow prezentuje niniejsza broszura.